STANOVANJE

Stanovanje je jedno od osnovnih prava čovjeka, koje je definirano UN-ovom Općom deklaracijom o ljudskim pravima. Uz pravo na stan potrebno je govoriti i o dostojanstvenom stanovanju, koje se ostvaruje dovoljnom površinom, dobrom osvjetljenošću i provjetrenošću, ali i kvalitetno osmišljenom okolišu.

Stanovanje u sebi nosi i kategoriju „doma”, a u ostvarivanju toga zbog raznih okolnosti mi arhitekti premalo sudjelujemo. Ispada da baš mi, koji osmišljavamo okvir doma, ili premalo znamo o tome ili u tome ne želimo participirati.

„Dom” je kompleksan pojam, koji, prema Juhaniju Pallasmi, objedinjuje pojmove identiteta, memorije i stanovite poezije. Ono što smo stekli u „domu” od ranog djetinstva, nosimo sa sobom cijeli život. Pomoći ljudima da steknu svoj „dom” bi, stoga, trebalo biti jedno od glavnih stremljenja svakog arhitekta koji se bavi stanogradnjom.

Veliko povećanje stanovništva sa svim svojim popratnim pojavama – od koncentracije ljudi u gradovima, napuštanju sela, manjkom pitke vode, klimatskim promjenama - ostvarivanje stanovanja za veliki broj ljudi postaje anoniman proces. Pojam „doma” – onaj koji je bitan za ljudski identitet – se raspršuje u raznim procesima koji su vezani uz nečije boravište. Česte promjene stanovanja zbog ekonomskih i drugih okolnosti, dovode do toga da korijen „doma” postaje sve plići.

Uslijed krize pomanjkanja identiteta zato postaje ključno, stanovanje svesti u okvire koje će ljudima pomoći da u ubrzanim životima, u kojima žive, stvore osjećaj povezanosti s mjestom življenja.

U svemu tome pomažu pametno osmišljene stambene politike lokalnih zajednica, koje su odnos projekcija stvarnih potreba i stvarnog stanja izgrađenog stambenog fonda. Iznalaženja optimalnog odnosa je dobro ne samo za dobrobit ljudi, koji žive u tim sredinama, već i pokazatelj dobrog gospodarenja prostorom, a time i ukupne životne ekonomije države.

Godinama se upozorava na stalne klimatske, a s njima i povezane ekonomske i druge promjene. One već sada jako utječu na našu svakodnevnicu, a time i na budućnost. Sve to je svoj klimaks doživjelo u ovom razdoblju globalne pandemije, gdje je „dom” postalo stjecište svog javnog, poslovnog i društvenog života. U što se to može pretvoriti, sada tek možemo naslutiti.

Stanovanje zato u svjetlu svega treba promatrati s pozitivnog stajališta, kao veliko polje mogućnosti, a sve da bi mogli ostvariti kvalitetnu bazu našeg života, koja će se reflektirati u svim njegovim sferama.

Program Dana arhitekata 4.0

datum vrijeme događanje predavač mjesto
četvrtak,
3. rujna 2020.

10,00-

Akreditacija sudionika

Konvencijski centar ispred dvorane Šibenik I + II

12,00-13,00

Svečano otvorenje Dana arhitekata 4.0

Dvorana Šibenik I + II

13,00-15,00

Ručak za sve sudionike

 
Uvodna predavanja STANOVANJE
15,00-15,15 Uvod Tomislav Krajina

Dvorana Šibenik I + II

15,15-15,45 Šibenik: jučer-danas-? Madlena Roša-Dulibić
15,45-16,15 Stanje stambenog fonda u RH Branimir Rajčić
16,15-16,45 non-urbia:rehabi(li)tacija ruralnog prostora GregorcVrhovec arhitekti / Vanja Gregorc Vrhovec, Aleš Vrhovec
16,45-17,15 Održivo stanovanje Veljko Armano Linta
17,15-17,45 Prijedlog zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije Rajka Bunjevac, Maja Furlan Zimmermann, Tihomil Matković, Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar Buljan, Tihomir Jukić
20,00-00,00 Cocktail večera za sve sudionike  Beach Bar
En Vogue
petak,
4. rujna 2020.

STRUČNA PREDAVANJA - STANOVANJE/moderator Robert Loher

9,00-9,15 Film Zvonimira Berkovića 'Moj stan' Dvorana Šibenik I + II
9,15-9,40 Grad: stanovanje - kako dalje? Tihomir Jukić
9,40-10,05 Stambene politike tranzicijskih zemalja Gojko Bežovan
10,05-10,30 POS: dvadeset godina Luka Korlaet
10,30-10,45 Pauza za kavu Ispred dvorane Šibenik I + II
10,45-11,10 Pravo na grad, pravo na stanovanje Iva Marčetić Dvorana Šibenik I + II
11,10-11,35 Stanovanje + rad Tamara Relić
11,35-12,00 Uradi sam stanovanje Siniša Bodrožić
12,00-12,25 Bez zelenog Ida Križaj
12,25-13,00 Okrugli stol Tihomir Jukić, Gojko Bežovan, Siniša Bodrožić
13,00-15,00 Ručak za sve sudionike  
STRUČNA PREDAVANJA – ZAKONODAVSTVO / moderator Nikša Božić, Ivan Križić, Jasminka Pilar Katavić
15,00-15,10 Uvod Ivan Križić Dvorana Šibenik I + II
15,10-15,30 Prostorni planovi strateške razine Sandra Jakopec
15,30-15,50 Prostorni i urbanistički planovi provedbene razine Nikša Božić
15,50-16,10 Ključne teze za promjenu sustava graditeljstva Ivan Križić
16,10-16,25 Pauza za kavu Ispred dvorana Šibenik I i II
16,25-18,00 Okrugli stol moderator Jasminka Pilar Katavić, Sandra Jakopec, Nikša Božić, Ivan Križić, Željko Predovan  Dvorana Šibenik I + II
STRUČNA PREDAVANJA - BIM / PARALELNA SESIJA
15,00-15,05 Uvod Marin Račić Etaža -1
15,05-15,50 Napredna suradnja na domaćim BIM projektima - BIM 360 Vedran Orešić, Mario Cerinski, Zvezdana Galić, Saša Kalanj
15,50- 16,10 BIM u svijetu / BIM u RH Marin Račić
16,10-16,30 Pauza za kavu  Ispred dvorana Šibenik I i II
16,30-16,50 Prezentacija Volum3 platforme Marko Dabrović Etaža -1
16,50-17,05 BIM u malim uredima  Gianmarco Ćurčić Baldini
17,05-17,25 BIM u rekonstrukcijama Damir Mance
17,25-18,00 Okrugli stol Gianmarco Ćurčić Baldini, Marko Dabrović, Damir Mance, Vedran Orešić, Marin Račić
       
19,00-20,00 Zaključci Dana arhitekata 4.0 i Dodjela nagrada HKA Event room hotel Jure
Bazen hotela Jure
20,00-00,00 Svečana cocktail večera za sve sudionike
subota,
5. rujna 2020.
9,30 Polazak autobusa na razgled

Ispred hotela Jure

10,00-13,00

Predavanje Tomislav Krajina

Razgled:
- tvrđave sv. Mihovila
- izložbe Šibenik - what after tourism? / Šibenik - što nakon turizma? studenata AF-a iz Zagreba, Grada Šibenika i DAŠ-a  - prezentacija radova

moderator/predavač Tomislav Krajina

Tvrđava sv. Mihovil

13,00 Povratak u hotel
13,30 Kretanje autobusa za Osijek, Zagreb, Pulu Ispred hotela

 

Organizator zadržava pravo izmjene programa.