Članovi OO su:
Željka Jurković, dipl. ing. arh.
prof. dr. sc. Tihomir Jukić, dipl. ing. arh.
Robert Loher, dipl. ing. arh.
prof. Goran Rako, dipl. ing. arh.
Jasna Tucak, dipl. iur.
Tomislav Krajina, dipl. ing. arh.