Članovi OO su:
Rajka Bunjevac, dipl. ing. arh.
prof. dr. sc. Tihomir Jukić, dipl. ing. arh.
Robert Loher, dipl. ing. arh.
prof. Goran Rako, dipl. ing. arh.
Jasna Tucak, dipl. iur.
Tomislav Krajina, dipl. ing. arh.