Rok za prijavu je 28. kolovoz 2020. godine!

OSOBNI PODACI O SUDIONIKU

Ime Prezime OIB
Mjesto rođenja Datum rođenja Spol
Adresa stanovanja Mjesto i poštanski broj

E-mail adresa Telefon/Mobitel

OSOBA U PRATNJI

Osoba u pratnji
Ime Prezime OIB
Adresa stanovanja Mjesto i poštanski broj

Napomena: moguće je prijaviti samo jednu osobu u pratnji

BESPLATAN ORGANIZIRANI PRIJEVOZ AUTOBUSOM

Organizirani prijevoz autobusom

Broj osoba

Informaciju o točnom vremenu i mjestu polaska dobiti ćete 7 dana prije polaska, na Vaš e-mail kojeg ste naveli u prijavi.

Sljedeći korak →